2016-2017 AKADEMİK YILIMEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR Sayfa

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

2016-2017AKADEMİK YILI

BAŞVURU TAKVİMİ

 

Değişim İlanlarının Duyurulması:  08-22 Şubat 2016

Değişim İçin Başvuruların Alınması: 23-27 Şubat 2016

Başvuruların Değerlendirilmesi: 01-09 Mart 2016

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

            Öğrenci:

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması.

Gidilecek üniversitenin ilgili bölümündeki eğitim dilini yeterli düzeyde bilmek.

(Değişime katılacak öğrenciler gidecekleri üniversitenin ilgili bölümünün eğitim dilini yeterli düzeyde bildiklerini gösteren bir belge sunarlar. Eğer herhangi bir belgeleri yoksa üniversitemizin yapacağı dil sınavına katılırlar. Bu sınavdan aldıkları notun % 50’si ile akademik ortalamalarının % 50’sinin toplamı değerlendirmeye tabi tutularak öğrenci seçimi yapılır.)

Öğrencinin, öğrenim görmeye gideceği ülkenin vatandaşı olmaması.

 

            Not: Öğrencilerimiz “Aday Öğrenci Başvuru Formu” ile başvuru sürecini başlatacaklar. Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazandıktan sonra diğer belgeleri dolduracaklardır. Öğrencilerimiz başvuru formlarını, üniversitemizin http://mevlana.trakya.edu.tr veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://mevlana.yok.gov.tr/ adreslerinden indirebilirler. 

 

 

 

 

 

Öğretim Elemanı:

Mevlana Değişim Programı öğretim elemanı değişimi hareketliliği, YÖK’ün almış olduğu 25.02.2015 tarih ve 2018.8. nolu kararı ile “2015-2016 akademik yılından geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar” durdurulmuştur.

 

BURSLAR VE ÖDEMELER

           

Öğrenci:

Gidilecek olan ülkenin refah düzeyine göre belirlenmiş öğrenim süresi boyunca burs.

(Bursların %80 aylıklar halinde ödenir. Kalan kısmın ödemesi, değişim sonunda öğrencinin başarı durumu dikkate alınarak yapılır. Ülkelere göre burs miktarları, YÖK’ün yayımladığı listede mevcuttur. Ülkelere göre burs miktarı listesi için tıklayınız.)

Bursluluk dönemi en fazla iki yarıyıl üzerinden sekiz aydır (4 + 4 = 8 ay). Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2015 yılında almış olduğu karar çerçevesinde 2015-2016 Akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere öğrenciler sadece bir yarıyıl boyunca burs alabilirler (4 ay). İstemeleri halinde öğrenciler burssuz öğrenci olarak bir yarıyıl daha gittikleri üniversitelerde öğrenimlerine devam edebilirler. 

Öğrenciler gittikleri üniversitelerde kayıt için herhangi bir öğrenim ücreti ödemezler.

Öğrenciler, değişime katılarak gittikleri üniversitelerde okudukları dönemleri/başarı durumlarını dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları bölümde saydırırlar. Dolayısıyla herhangi bir hak kaybına uğramazlar.

 

 

 

 

 

 

 


Bu içerik 15.02.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 537 kez okundu.